Jsem Evoer, lektor a poradce v oboru získávání nových zákazníků a obchodního vyjednávání.

Kdo je Evoer?

2015-05-16 Radek (177)

Kdo je Evoer?

Jak jsme přišli na ten název? Evoer?
Podstatou práce Evoera je podpora rozvoje vnímání a uvědomování. Jeho úkolem není vést účastníka k cíli či k nějakému ideálu chování (návodu), ale pomáhat mu rozvíjet jeho schopnosti vnímání a sebeuvědomování včetně následného objevování možných souvislostí.
2015-05-16 Radek (177)
Tuto podstatu jsme chtěli vyjádřit v názvu role a zároveň vytvořit nové slovo, které by tento aspekt charakterizovalo. Dalším důležitým pohledem je naše vnímání evolučního procesu. Novodobé vědecké studie a příběhy některých odvážlivců jako je třeba Wim Hof ukazují, že člověk je schopen evolučního vývoje z vlastní vůle, když začne používat nové způsoby svého rozvoje a sebeuvědomovací techniky. Evoer je tak někdo, kdo Vás provádí Vaší vlastní individuální evolucí. Nejdříve se začne evolučně vyvíjet Váš životní příběh a následně začnete vývoj pozorovat i ve Vašich schopnostech vnímání a myšlení.
Jan Petr Nekovář – Master Evoer

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*