Jsem Evoer, lektor a poradce v oboru získávání nových zákazníků a obchodního vyjednávání.

Kdo je Evoer?

2015-05-16 Radek (177)

Kdo je Evoer?

Jak jsme přišli na ten název? Evoer?
 Podstatou práce Evoera je podpora rozvoje vnímání a uvědomování. Jeho úkolem není vést účastníka k cíli či k nějakému ideálu chování (návodu), ale pomáhat mu rozvíjet jeho schopnosti vnímání a sebeuvědomování včetně následného objevování možných souvislostí.
Tuto podstatu jsme chtěli vyjádřit v názvu role a zároveň vytvořit nové slovo, které by tento aspekt charakterizovalo. Dalším důležitým pohledem je naše vnímání evolučního procesu. Novodobé vědecké studie a příběhy některých odvážlivců jako je třeba Wim Hof ukazují, že člověk je schopen evolučního vývoje z vlastní vůle, když začne používat nové způsoby svého rozvoje a sebeuvědomovací techniky. Evoer je tak někdo, kdo Vás provádí Vaší vlastní individuální evolucí. Nejdříve se začne evolučně vyvíjet Váš životní příběh a následně začnete vývoj pozorovat i ve Vašich schopnostech vnímání a myšlení.
V rámci metody MindSnapshot je vytvořen unikátní vzdělávací systém pro Evoery (průvodce). Evoeři, kteří vedou naše kurzy, úspěšně absolvovali sadu obtížných seminářů (9 měsíců praxe) se závěrečnou akreditací.
Jan Petr Nekovář –  Founder Mind Snapshot 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*