Jsem Evoer, lektor a poradce v oboru získávání nových zákazníků a obchodního vyjednávání.

Emoce a myšlenky v obchodním jednání – také se někdy pohybujete v mlze?

emoce a myšlenky v obchodním jednání

Emoce a myšlenky v obchodním jednání – také se někdy pohybujete v mlze?

TAKÉ SE NĚKDY POHYBUJETE V MLZE?

 

Představte si jednání, při kterém řešíte jen co je podstatné. Při kterém jste nad věcí, držíte se cesty a nebloudíte ztraceni v mlze. Tohoto výsledku lze velmi dobře dosáhnout. Pojďme se podívat jakým způsobem.

 

 

„Kde vládnou emoce, není nic vidět“

„Kde vládnou myšlenky, je to lepší“

„Nejlepší je přítomnost bez emocí a myšlenek“

„Přítomnost znamená čistotu vidění“

 

 

Nejsem na definice, ale vím, co jsem naplno zažíval a dosud zažívám, jen jsem schopen to aktuálně více vnímat a lépe pozorovat. Pokud jsme tedy pod tlakem emocí, dějí se z mé zkušenosti 2 zásadní věci.

 

 

„VĚC PRVNÍ“

Jsou-li Emoce ve našem jednání silné, nevidíme skrz ně téměř nic. Jsme téměř jako v husté mlze. Náš vnitřní pocit říká, že jsme dezorientovaní a tělo se připraví na případné nebezpečí. Pokud se z takovéto mlhy začne cokoliv přibližovat, bezhlavě mácháme rukama a snažíme se „neznámé“ nebezpeční odehnat. Ve většině případů pak zjistíme, že jsme „praštili“ někam, kam jsme vůbec nechtěli. Takové počínání v obchodním jednání vyústí v prekérní situaci, která rozhodně nesměřuje tam, kam jsme chtěli.

 

 

„VĚC DRUHÁ“

Opět se pohybujeme v mlze, která je však méně hustá, než v prvním případě. Nejsme schopni čistě vnímat realitu kolem sebe. Vnímáme pouze omezeně a zkresleně, logicky proto reagujeme neadekvátně a jednáme zmateně. Těžko tedy nalezneme společnou řeč a nemůžeme dosáhnout našeho cíle.

 

 

INTERPRETACE VS REALITA

Přítomnost a plné vědomí, je pak obrazně řečeno „úplně jiná káva“. Pokud nám fungují dobře naše smysly, vnímáme téměř přímo a nezkresleně. Přesněji řečeno v rámci našich 3% (které jsme schopni jako běžný člověk vnímat) ze 100%, co náš mozek zaznamená za den. Dále jde ještě o to, jaké 3% si vybereme, což určuje naše typologické zaměření. Na základě toho tvoříme Interpretaci, podle které se teprve rozhodne, jak se zachováme dál. Rozhodujeme se tedy na základě naší interpretace a nikoliv na základě reality! Toto tvrzení se může zdát pochybné, ale pořád jsme víc „ON-LINE“ bez emocí a vnímáme minimálně bez mlhy či větších zkreslení. Následně můžeme jít naplno, nezkresleně a vědomě za svým záměrem. Pokud samozřejmě nějaký záměr máme. Pro příklad čeho chceme dosáhnout v obchodním jednání, nebo jaký chceme žít náš osobní život.

 

 

JAK Z TOHO VEN!

Pojmenujte situaci ihned jakmile „nával“ emocí zaznamenáte. Například „Omlouvám se, mám to teď osobní (dotklo se mě to), momentálně nejsem schopen adekvátně reagovat a potřebuji prostor. Můžeme prosím jednání na 10min přerušit?“ Tím okamžitě snížíte největší „tlak“ a získáte čas na ustálení vzniklé situace. Především pak zajistíte, aby se vzniklá „mlha“ v klidu rozplynula.

 

Mluvte o sobě, ve smyslu, jak se cítíte v nastalé situaci. Například „V tom co jsem teď slyšel, se vážně necítím dobře a rád bych našel jiný způsob řešení.“ Tím, neříkáte druhému, že něco udělal špatně. Není to tedy kritika, mluvíte pouze o svých pocitech a to působí zcela přirozeně.

Nyní se pokuste vše vyzkoušet v praxi a přesvědčte se o reakci protějšku. Jednání, která povedete dle předchozích rad, budou jistě úspěšnější a přínosnější. Vaši vlastní zkušenost mi pak můžete napsat na radek.hastaba@gmail.com

 

Radek Viktor Haštaba

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*