Jsem Evoer, lektor a poradce v oboru získávání nových zákazníků a obchodního vyjednávání.

Straregie v obchodě – tipy

strategie b

Straregie v obchodě – tipy

Strategie v obchodě –  tipy

Je to západní, řecký pojem složený ze slov „stratos“ neboli „vojsko“  a „ago“ neboli „vésti, vedu“ tedy voje-vůdcovství. Jak píše Oldřich Král ve svém překladu knihy o „Válečném umění“ 1999

Pro mě je Strategie, nebo plán – chcete-li – především o několika klíčových slovech:

CO?

JAK?  Případně KDY?

Strategie a

Na všechna svá obchodní jednání jsem vždy strategii připravenou měl i, když jsem ji podle situace přímo v jednání měnil pokud bylo potřeba.

Plán byl vždy základním kamenem mého úspěchu – proto doporučuji:

 • Vymezte si na přípravu plánu prostor a věnujte tomu potřebný čas
 • CO? – Promyslete a určete si přesně, čeho chcete v obchodním jednání dosáhnout – je dobré si cíl konkretizovat a napsat / při práci můžete použít například myšlenkovou mapu http://danielgamrot.cz/skoleni-myslenkove-mapy/
 • Dejte si dohromady všechny dostupné informace, které máte o firmě, se kterou chcete jednat a o osobě se kterou budete jednat
 • JAK? S tím, že budete brát v úvahu všechny okolnosti sestavte si konkrétní postupné kroky, jak se k vašemu cíli dostanete
  • Berte v úvahu i neočekávaný vývoj a promyslete i jiné varianty postupu – nejlépe několik
  • Čím více variant plánu k cíli promyslíte tím lépe
 • Nakonec při představte konkrétní průběh obchodní schůzky a projděte si ji dle vaší připravené strategie a posuďte zda může být reálně funkční a úspěšná či ně – případně proveďte korekce
 • Pamatujte, že i když nevyužijete vše, co jste si naplánovali, pomůže vám to v celkovém vedení jednání
 • Mějte i „nejnouzovější“ ústupovou variantu typu „promyslím si to a sejdeme se znovu příští týden“ – cíl je zachovat si otevřené dveře

 

Promyšlený plán přináší vítězství,

Nedostatečný plán nese porážku,

Co teprve kde žádný plán nebyl!

                                   Mistr Sun –  Umění války

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*