Jsem Evoer, lektor a poradce v oboru získávání nových zákazníků a obchodního vyjednávání.

ZMĚNA JE ŽIVOT

kruh světla

ZMĚNA JE ŽIVOT

ZMĚNA JE ŽIVOT

Začal jsem si plně uvědomovat co sousloví : “Změna je život“ znamená.

Až nyní, kdy je mi 42 let a ve chvíli, kdy jsem si spoustou změnami prošel, mám teprve pocit, že začínám chápat, o co opravdu jde.

Jedině když projde člověk sérií změn a nechá je na sebe v delším horizontu působit tak zjistí, že změny znamenají vývoj a začnou se mu nitky spojovat. Pak dochází k tomu, že člověk změny sám začíná vyhledávat s uvědoměním, že dochází k evoluci, neboli ke zdokonalení.

Kdosi mi řekl, že mnohá stěhování, které jsem v dětství a mládí podstoupil, bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát a že mě to dalo do života největší energii. Nevěřil jsem tomu – teď to ale chápu.

V dětství jsme se stěhovali celkem 3x. Když jsem šel ze školky do školy, pak mezi 2. a 3. třídou a pak mezi 7. a 8. Třídou. To poslední bylo pochopitelně nejhorší . Co to znamenalo?  Musel jsem se neustále začleňovat do nových kolektivů, hledat si nová přátelství, nová oblíbená místa – zkrátka šlo o neustálé přizpůsobení se novému prostředí.

Pokud se posunu na časové ose dále, tak v posledním roce jsem v zaměstnání měnil zaměření a to z čistého obchodu a rozvoj exportu – úplně novou problematiku. Bylo třeba oživit jazyk (Angličtinu), udělat strategii, jak vůbec najít exportní partnery a prodat jim zboží –  udělat z nich naše distributory.

Pak jsem usoudil, že je potřeba změnit firmu a udělal jsem to, a s tím i zaměření –  v obchodě jsem zůstal, ale už ne v exportu, ani v prodeji zboží, ale šel jsem do  prodeje služeb. No něco úplně jiného.

Bylo znovu nutné se přizpůsobit novému kolektivu, vniknout do něj tak, aby to bylo přínosné pro něj i pro mne. Učil jsem se pracovat s novými systémy a s úplně jiným stylem práce…

Do toho všeho přišel druhý syn a bylo nutné změnit i systém, který jsme měli zajetý doma =  vše mnohem náročnější na čas i organizaci.

Vše to vlastně píši proto, že když to srovnám s mými předchozími 15cti lety života, které byly relativně klidné, musel jsem se opravdu vyvinout, přerodit a zdokonalit.

kruh světla

I v evoluci přežil nejsilnější druh a jeho síla byla v tom, že se dokázal neustále vyvíjet a přizpůsobovat novým podmínkám a proto i já na základě své vlastní nedávné zkušenosti doporučuji všem, kdo tento článek čtou:

  • Nesetrvávejte neustále v jednom a tom samém – snažte se mít ve svém životě různorodost
  • Buďte otevření novým věcem
  • Vyhledávejte nové situace, jiné lidi, navazujte rozhovory a nová přátelství
  • Zdokonalujte jazyky, které již ovládáte, nebo se učte nové – jedno kolik vám je let
  • Dělejte si nové plány toho, čeho byste chtěli dosáhnout a aktualizujte je
  • Učte se novým věcem
  • Tvořte a budujte něco – ať už je to cokoli (obrazy, články, firmu, systém práce, zahradu, vztah…)
  • Poznáte pak, že pokud se pustíte toho „starého“ možná zatuchlého a zkaženého, dá vám to pocit, že žijete a novou energii do života.
  • Zkrátka žijte a nezapomínejte, že: „Změna je život“.

Nevěřte mi, ale sami si nejprve bezpečným vyzkoušejte na vlastní kůži , co změny do života dokáží přinést.

 

Hodně štěstíJ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*